Papankusha Ekadashi

Papankusha Ekadashi is the 11th day of Dashain festival which falls on ekadashi tithi of Ashwin Shukla Paksha. Out of 24 ekadashi, Papankusha is one of the most auspicious ekadashi. So, they worship Padmanabha Vishnu on Papankusha Ekadashi. They believe that lord Vishnu forgives all their sins on this day.